Category Archives for Politics

NMBS/SNCB announces data sharing

Today, the Belgian railway company announces a data sharing program for third party developers. They will start sharing the planned schedules (“static data”). We are cautiously excited that this is the first step towards a real open data policy. You can request … Continue reading

22. September 2015 by Pieter Colpaert
Categories: iRail, News & events, NMBS, open data, Politics | 1 comment

April updates

Railtime is gone! It was an app which was perceived by many users as an app which offered a better user experience than the official NMBS/SNCB app (an app bought from a German service provider which was adapted for Belgium). … Continue reading

22. April 2015 by Pieter Colpaert
Categories: apps, BeTrains, iRail, job offer, NMBS, open data, Politics, Summer of code, TEC, The DataTank | 1 comment

ACTA

Hi everyone, Remember SOPA? Or PIPA? These are American bills which, thanks to huge protest from sites like Wikipedia, have not been incorporated in the American legislation. Had these bills been Bouncy Castle passed, it would have harmed the Internet … Continue reading

25. January 2012 by Pieter Colpaert
Categories: Politics | Tags: , , | 2 comments

Meer concreet: Vervotte beantwoordt iRail

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic039.pdf

Samenvatting antwoord Vervotte:

1. De rechtstreekse aanleiding van de cease and desist brief was een klacht van een klant waarbij de klant een kwaliteitsprobleem met iRail expliciet en onterecht toeschreef aan de NMBS.
2. De NMBS is verplicht om haar belangen inzake intellectuele rechten te verdedigen. Ik heb wel aan de NMBS gevraagd om zich wat soepeler op te stellen, als het gaat over het ter beschikking stellen van databanken die gebruikt worden voor gratis consulteerbare, informatieve applicaties op het internet.
3. De NMBS geeft er momenteel de voorkeur aan om in dialoog te treden en op zoek te gaan naar een minnelijke schikking. Dat impliceert natuurlijk onderling respect van de betrokken partijen.
4. De NMBS heeft contacten gehad met enkele grote bedrijven waarmee strategische partnerschappen kunnen worden afgesloten. De NMBS zal de contacten tussen andere softwarebedrijven en iRail niet beletten, als de samenwerking gebeurt onder de voorwaarden die tussen de NMBS en iRail of andere bedrijven kunnen worden afgesproken en gerespecteerd.
5. Om de rezigers degelijk te informeren en om te beantwoorden aan de doelstelling van het beheerscontract gebruikt de NMBS de software HAFAS, die ontwikkeld werd door dat gespecialiseerde bedrijf.

Mijn bedenkingen bij de antwoorden van minister Vervotte Continue reading

19. November 2010 by Pieter Colpaert
Categories: NMBS, Politics | Tags: , , , , , | 2 comments

Belgian public transport company teams up with Google

News! De Lijn, a Flemish bus company, is about to share its data with Google. This means you will be able to look up your trip on Google Maps and Google will return you the possibility of going by public … Continue reading

07. November 2010 by Pieter Colpaert
Categories: Politics | Tags: , , , | 3 comments