Tag Archives for open data

Open data for stations and accessibility

While the iRail API has been getting quite some updates, we remained silent about our open data on stations. Mostly because there wasn’t really anything to talk about. Today is different. What we had before Before today, we provided a … Continue reading

22. November 2017 by Bert
Categories: iRail, NMBS, open data | Tags: , , , | Leave a comment

More API data in less network data

Days are getting shorter, and iRail API responses are getting longer. We’ve added some more data to various API endpoints, so you can build even better applications. We’ve also improved support for HTTP caching, and are closing in on a … Continue reading

10. November 2017 by Bert
Categories: iRail, NMBS, open data | Tags: , , , | 2 comments

Let us help inform, please?

Dear NMBS. I’m probably one of the few of your customers who does not blame you for the delays yesterday. There have been extreme conditions, which only happen one or two weeks a year, and dealing with several events, such as power-shortage and derailment due to mud, are not always as easy as some may proclaim. I do however blame you for the lack of information you provided during this chaos.

What can iRail do to help? Continue reading

04. December 2010 by Pieter Colpaert
Categories: iRail, NMBS | Tags: , | Leave a comment

Meer concreet: Vervotte beantwoordt iRail

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic039.pdf

Samenvatting antwoord Vervotte:

1. De rechtstreekse aanleiding van de cease and desist brief was een klacht van een klant waarbij de klant een kwaliteitsprobleem met iRail expliciet en onterecht toeschreef aan de NMBS.
2. De NMBS is verplicht om haar belangen inzake intellectuele rechten te verdedigen. Ik heb wel aan de NMBS gevraagd om zich wat soepeler op te stellen, als het gaat over het ter beschikking stellen van databanken die gebruikt worden voor gratis consulteerbare, informatieve applicaties op het internet.
3. De NMBS geeft er momenteel de voorkeur aan om in dialoog te treden en op zoek te gaan naar een minnelijke schikking. Dat impliceert natuurlijk onderling respect van de betrokken partijen.
4. De NMBS heeft contacten gehad met enkele grote bedrijven waarmee strategische partnerschappen kunnen worden afgesloten. De NMBS zal de contacten tussen andere softwarebedrijven en iRail niet beletten, als de samenwerking gebeurt onder de voorwaarden die tussen de NMBS en iRail of andere bedrijven kunnen worden afgesproken en gerespecteerd.
5. Om de rezigers degelijk te informeren en om te beantwoorden aan de doelstelling van het beheerscontract gebruikt de NMBS de software HAFAS, die ontwikkeld werd door dat gespecialiseerde bedrijf.

Mijn bedenkingen bij de antwoorden van minister Vervotte Continue reading

19. November 2010 by Pieter Colpaert
Categories: NMBS, Politics | Tags: , , , , , | 2 comments

Belgian public transport company teams up with Google

News! De Lijn, a Flemish bus company, is about to share its data with Google. This means you will be able to look up your trip on Google Maps and Google will return you the possibility of going by public … Continue reading

07. November 2010 by Pieter Colpaert
Categories: Politics | Tags: , , , | 3 comments

← Older posts