Stopping iRail.be

As I have no choice.

Geachte,

NMBS heeft onlangs vernomen dat u de uitbater bent van de website www.irail.be.

Uw website is, zoals u het zelf vermeldt, een route planner waarbij alle gegevens en informatie van NMBS website komt (“all data and info is retrieved from the B-Rail website”).

uw website maakt hergebruik van de data van NMBS. Hierdoor schendt u haar intellectuele rechten, zoals haar auteursrecht en databankrecht. Tevens maakt u zich daardoor schuldig aan het strafrechtelijk misdrijf van namaak.

De verklaring inzake het auteursrecht op de website van NMBS (http://www.b-rail.be) bepaalt:

“De site en zijn samenstellende elementen (teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische voorstellingen en andere elementen die op de site voorkomen) zijn beschermd door intellectuele rechten, net als de logo’s, merken en commerciële benamingen die door de NMBS gebruikt worden.

Daarom verbiedt de NMBS elke bezoeker van haar website om zonder haar voorafgaande expliciete schriftelijke toelating, de teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische voorstellingen, logo’s, merken, commerciële benamingen, en andere elementen die op de site voorkomen, gedeeltelijk of in een via een elektronische, mechanische of andere procédé bewerkte vorm, te gebruiken, reproduceren, afficheren, publiek te maken, wijzigen, wissen, aan te passen…

Elk inbreuk op wat voorafgaat, leidt tot rechterlijke vervolging, burgerlijke of strafrechtelijke, zonder afbreuk te doen van het recht op schadevergoeding voor de NMBS”.

Wij stellen u hierbij formeel in gebreke voor deze inbreuken en manen wij u aan om die onmiddelijk te staken. Bij gebrek aan staking zal de NMBS zonder verder bericht de nodige juridische stappen ondernemen.

Het voorgaande wordt u gericht onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

Hoogachtend,

Xavier Ansseau
Eerste adviseur – afdelingschef

Original can be read here and here. Yes, my scanner was on holiday, had to use a camera.

My mail to the NMBS on October 6th 2008. They never replied to that e-mail. Until now, when they got their own mobile website, that is.

Thank you for using iRail all this time.

About Yeri Tiete

iRail board member

15. June 2010 by Yeri Tiete
Categories: iRail, NMBS | Tags: , | 105 comments

Comments (105)

  1. Pingback: iRail » Tuinslak

  2. Pingback: NMBS - Wolf’s Little Store

  3. Pingback: NMBS – iRail – middelvinger : wann.es | Power to the dot

  4. Pingback: iRail slashdot effect » Tuinslak

  5. Pingback: iRail is back » Tuinslak

  6. Pingback: Bert blogt » irail hackathon

  7. Pingback: NMBS/SNCB announces data sharing | iRail

Leave a Reply

Required fields are marked *