Meer concreet: Vervotte beantwoordt iRail

De kamer – Vraag en antwoorden (PDF)

Samenvatting antwoord Vervotte:

  1. De rechtstreekse aanleiding van de cease and desist brief was een klacht van een klant waarbij de klant een kwaliteitsprobleem met iRail expliciet en onterecht toeschreef aan de NMBS.
  2. De NMBS is verplicht om haar belangen inzake intellectuele rechten te verdedigen. Ik heb wel aan de NMBS gevraagd om zich  wat soepeler op te stellen, als het gaat over het ter beschikking stellen van databanken die gebruikt worden voor gratis consulteerbare, informatieve applicaties op het internet.
  3. De NMBS geeft er momenteel de voorkeur aan om in dialoog te treden en op zoek te gaan naar een minnelijke schikking. Dat impliceert natuurlijk onderling respect van de betrokken partijen.
  4. De NMBS heeft contacten gehad met enkele grote bedrijven waarmee strategische partnerschappen kunnen worden afgesloten. De NMBS zal de contacten tussen andere softwarebedrijven en iRail niet beletten, als de samenwerking gebeurt onder de  voorwaarden die tussen de NMBS en iRail of andere bedrijven kunnen worden afgesproken en gerespecteerd.
  5. Om de rezigers degelijk te informeren en om te beantwoorden aan de doelstelling van het beheerscontract gebruikt de NMBS de  software HAFAS, die ontwikkeld werd door dat gespecialiseerde bedrijf.

Mijn bedenkingen bij de antwoorden van minister Vervotte:

  1. Was dat een klacht van één klant? Op het moment dat iRail.be door 5 mensen per dag werd geraadpleegd? De webscraper van Yeri Tiete was inderdaad in kwaliteit ondermaats. Vanaf de brief is daar verandering in gekomen. Ging de klacht van die klant naar Yeri gestuurd zijn, zou iRail vast en zeker die problemen hebben opgelost. Gratis.
  2. Intellectuele eigendomsrechten zegt u? In onze eerste brief terug naar de NMBS hebben we nochtans heel duidelijk gemaakt dat de NMBS helemaal geen intellectuele rechten heeft op de database. Waarom gaat het nog steeds daarover? Laten we duidelijk zijn dat wij niet de goedkeuring nodig hebben van de NMBS om die data te gebruiken. Het is volgens de wet publiek toegankelijke data, dan moet het ook als open data behandeld worden.
  3. Een minnelijke schikking is dus niet nodig. Als de NMBS kwaliteit wilt aanbieden en ons toelaten, moeten ze ook zorgen dat wij op een degelijke manier aan de informatie kunnen. Als de NMBS wilt communiceren mogen ze mij altijd bellen, maar voorlopig is het bij die ene vergadering gebleven waar er niet veel gezegd geweest is. Wij hebben van onze kant al proberen contact terug op te nemen maar telefoongesprekken komen niet verder dan secretaresses.
  4. We mogen officieel doordoen met wat we bezig zijn en kunnen ontwikkelen voor derden… op voorwaarde dat we ons houden aan de opgestelde voorwaarden. Welke voorwaarden? Wij hebben nooit voorwaarden gezien en, nogmaals, wij zijn niet verplicht om jullie in te lichten over ons gebruik van de data. Wij zijn heel erg bereid om samen met de NMBS te werken aan een betere kwaliteit voor het brengen van informatie naar hun klanten.
  5. Respect moet van beide kanten komen. Wij zijn apps aan het ontwikkelen voor heel wat verschillende platformen zoals je kan zien op http://project.iRail.be. De NMBS heeft onlangs via HACON, het gespecialiseerd bedrijf, een iphone application aangekocht. Hoeveel kostte die applicatie? Konden ze niet onze iphone application, wat een gratis en open-source project is, helpen afwerken en op de markt brengen? En wat met al die andere platformen?

Misschien hebben ze niet gezien dat HAFAS ook een XML-interface te koop stelt zodat klanten zelf applicaties kunnen schrijven. Is dit geen beter idee voor de toekomst, minister Vervotte?

(Onze dank aan parlementslid Peter Dedecker voor het stellen van de vragen.)

About Pieter Colpaert

Pieter is a researcher in linked transport data publishing at MMLab - UGent - iMinds. He also co-founded Open Knowledge Belgium, in which he represents the iRail/Open Transport Working Group.

19. November 2010 by Pieter Colpaert
Categories: NMBS, Politics | Tags: , , , , , | 2 comments

Comments (2)

Leave a Reply

Required fields are marked *