Tag Archives for Peter Dedecker

Meer concreet: Vervotte beantwoordt iRail

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic039.pdf

Samenvatting antwoord Vervotte:

1. De rechtstreekse aanleiding van de cease and desist brief was een klacht van een klant waarbij de klant een kwaliteitsprobleem met iRail expliciet en onterecht toeschreef aan de NMBS.
2. De NMBS is verplicht om haar belangen inzake intellectuele rechten te verdedigen. Ik heb wel aan de NMBS gevraagd om zich wat soepeler op te stellen, als het gaat over het ter beschikking stellen van databanken die gebruikt worden voor gratis consulteerbare, informatieve applicaties op het internet.
3. De NMBS geeft er momenteel de voorkeur aan om in dialoog te treden en op zoek te gaan naar een minnelijke schikking. Dat impliceert natuurlijk onderling respect van de betrokken partijen.
4. De NMBS heeft contacten gehad met enkele grote bedrijven waarmee strategische partnerschappen kunnen worden afgesloten. De NMBS zal de contacten tussen andere softwarebedrijven en iRail niet beletten, als de samenwerking gebeurt onder de voorwaarden die tussen de NMBS en iRail of andere bedrijven kunnen worden afgesproken en gerespecteerd.
5. Om de rezigers degelijk te informeren en om te beantwoorden aan de doelstelling van het beheerscontract gebruikt de NMBS de software HAFAS, die ontwikkeld werd door dat gespecialiseerde bedrijf.

Mijn bedenkingen bij de antwoorden van minister Vervotte Continue reading

19. November 2010 by Pieter Colpaert
Categories: NMBS, Politics | Tags: , , , , , | 2 comments